VÅTMARKEN

Under 2019 genomförde vi ett stort våtmarksprojekt med dels ett tvåstegsdike på cirka 480 meter och en våtmark på cirka 2,74 hektar. Huvudsyftet med våtmarken är att fånga upp kväve och fosfor från intilliggande åkermark innan den når sjön Hulingen och vidare ut i Emådalens avrinningsområde. Detta kommer dessutom att höja den biologiska mångfalden och främja djurlivet i området. 

Med stöd av

●     Kontakt: Kim Börjesson info@jernuddens.se     ●     Hemsida av Emma Jansson, www.emmajansson.se     ●     © Jernuddens     ●